Lietošanas noteikumi

Portāla www.KasNotiek.lv raksturojums

 1. SIA „KasNotiek” nodrošina portāla www.KasNotiek.lv darbību, proti, lietotāju, elektroniskās sarakstes iespējas starp portāla reģistrētiem un nereģistrētiem lietotājiem, apkopo informāciju par atpūtas, kultūras, izglītības un izklaides iespējām, kā arī norises vietām, visā Latvijā.
 2. www.KasNotiek.lv informāciju var pasākumiem Latvijā, kā arī informāciju par pasākumu norises vietām Latvijā var pievienot ikviens portāla reģistrēts lietotājs.
 3. Reģistrācija un sava profila uzturēšana ir bezmaksas!

Portāla www.KasNotiek.lv reģistrācijas saistības

 1. Portāla www.kasnotiek.lv lietošanas noteikumi ir saistoši katram portāla www.KasNotiek.lv lietotājam.
 2. Ikvienam portāla www.KasNotiek.lv lietotājam ir jāņem vērā, ka reģistrējoties visiem norādītajiem datiem: vārdam, uzvārdam, vecumam, utt ir jābūt patiesiem.
 3. Sniedzot informāciju, kas nav patiesa un precīza, portāla www.KasNotiek.lv administrācija patur tiesības uz laiku vai pilnīgi dzēst lietotāja profilu.
 4. Portāla www.KasNotiek.lv lietotājs personīgi nes atbildību par saviem datiem, tai skaitā paroli.
 5. Katra portāla www.KasNotiek.lv lietotāja pienākums ir ziņot portāla www.KasNotiek.lv administrācijai uz info@kasnotiek.lv, ja ir konstatēta neatļauta lietotāja paroles izmantošana, kā arī gadījumā ja ir tikai aizdomas par šādu rīcību.
 6. Katrs portāla www.KasNotiek.lv reģistrēts lietotājs ir tiesīgs pārtraukt darbību portālā un dzēst savu profilu. Dzēšot profilu portāla www.KasNotiek.lv lietotājs neatgriezeniski zaudē tiesības uz unikālo lietotājvārdu. Taču patur tiesības to izmantot vēl vienu reizi, ja atkārtoti reģistrējoties portālā www.KasNotiek.lv, to neviens cits nebūs aizņēmis.
 7. Portāla www.KasNotiek.lv administrācija ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, pie tam arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.KasNotiek.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 8. Portāla www.KasNotiek.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu portāla www.KasNotiek.lv lietošanas noteikumiem.
 9. www.KasNotiek.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.KasNotiek.lv.
 10. Portāla www.KasNotiek.lv lietotāji piekrīt, ka visi portālā pieejamie pakalpojumi tiek sniegti tādi, kādi tie ir.
 11. Katrs portāla www.KasNotiek.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas nosūta citiem portāla lietotājiem.
 12. Katrs portāla www.KasNotiek.lv apmeklētājs uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas jebkādas informācijas nosūtīšanas rezultātā.
 13. Portālā www.KasNotiek.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:
  1. Informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  2. informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
  3. informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam utt.) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  4. informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  5. informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  6. informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 14. Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, www.KasNotiek.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst , kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.
 15. Portāls www.KasNotiek.lv par jaunumiem portālā ir tiesīgs informēt lietotājus uz e-pastu.
 16. Portāls www.KasNotiek.lv patur tiesības portālā www.KasNotiek.lv izvietot reklāmas, kā arī tās nosūtīt uz lietotāju e-pastiem.
 17. Ikvienam portāla www.KasNotiek.lv lietotājam ir iespējas portālā izvietot reklāmas materiālus, bet to iepriekš saskaņojot ar portāla administrāciju. Ja portāla www.KasNotiek.lv lietotājs izvieto reklāmas materiālu portālā www.KasNotiek.lv, bez attiecīgas saskaņošanas, tas tiek uzskatīts par lietošanas noteikumu pārkāpumu un portāla administrācija patur tiesības neatgriezeniski dzēst lietotāja profilu.
 18. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem noteikumiem, starp www.KasNotiek.lv un portāla www.KasNotiek.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie tiks izšķirta Latvijas Republikas tiesu ie­stādēs normatī­va­jos ak­tos noteiktajā kārtībā.