Grāmatvedības kursi bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati"GRĀMATVEDĪBAS KURSI bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati".
Ir sākusies pieteikšanās kursiem Rīgā, sākuma datums 19. maijs.

Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.

Kursos tiks mācītas grāmatvedības uzskaites pamattēmas:
1. Ievads grāmatvedības uzskaitē:
• grāmatvedības uzskaites priekšmets, pamatprasības un pamatprincipi;
• grāmatvedības informācijas lietotāji.
2. Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR:
• LR likums „Par grāmatvedību”;
• LR likums „Gada pārskatu likums un konsolidēto gada pārskatu likums”;
• LR MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” no 21.10.2003.
3. Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā:
• uzņēmuma bilance;
• uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns;
• divkāršā ieraksta princips; grāmatojumu sastādīšana.
4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
• nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi (uzskaite, vērtības norakstīšana finanšu uzskaitē)
• uzņēmuma pamatlīdzekļi (uzskaite, nolietojuma aprēķināšana finanšu uzskaitē)
5. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
• krājumu uzskaite.
• debitoru uzskaite (norēķini ar pircējiem, norēķini ar dibinātājiem un citi);
• naudas līdzekļu uzskaite (skaidrās naudas uzskaite, bezskaidrās naudas uzskaite)
6. Kreditoru uzskaite (norēķini ar piegādātājiem, norēķini par darba algu)
7. Ieņēmumi un izdevumi no saimnieciskās darbības (peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšana).
8. Nodokļu aprēķināšana (PVN, VSAOI, IIN).
9. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins).
10. UIN deklarācija.

Maksa par kursiem: 35.29 EUR/ nodarbība, 423.50 EUR/pilns kurss (t.sk. PVN)
Iespēja maksājumu dalīt vai izveidot individuālu maksājumu grafiku, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Nepalaid garām savu iespēju kļūt par bilancspējīgu grāmatvedi!

Vairāk informācija: http://www.eirovest.lv/kurss/kursi-riga-uznemuma-finansu-gramatvedibas-pamati-70-akad-st/
______________
SIA ''EiroVest''
Mob. +371 20231396
info@eirovest.lv
http://www.eirovest.lv

  • Kur: Rīgas centrs
  • Pilsēta: Rīga
  • Kad: 19.05.2017
  • Ieejas maksa: nav norādīta
  • Kontaktpersona: SIA EiroVest

Pasākumu pievienoja:

Pasākumi kārtojas pēc reitinga. Lai palielinātu pasākuma reitingu par 500 punktiem, sūti SMS ar tekstu:
KASNOT RE50 89848 uz numuru 1800 (maksa par SMS 0,49Ls)/ 0,70EU)R

Lai izceltu pasākumu treknrakstā, sūti SMS ar tekstu:
KASNOT TE 89848 uz numuru 1800 (maksa par SMS 0,49Ls / 0,70EUR)

 

Plānotie pasākumi

Datums   Nosaukums
23.11.2017 "Практический семинар: расчёт подоходного налога с населения (IIN) и обязательного взноса государственного социального страхования (VSAOI) с 01.01.2018 для заработной платы, договоров предприятий, авторских договоров и самозанятым лицам. Изменения в
Rīgas centrs
23.11.2017 ‘’Aktualitātes nodokļu likumdošanā no 2018.gada: ikmēneša UIN deklarācijas, nodokļi no dividendēm, PVN un VSAOI jauninājumi, IIN likmes un maksāšanas kārtība, grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.’’
Liepāja
24.11.2017 "Практический семинар: расчёт подоходного налога с населения (IIN) и обязательного взноса государственного социального страхования (VSAOI) с 01.01.2018 для заработной платы, договоров предприятий, авторских договоров и самозанятым лицам. Изменения в
Daugavpils
28.11.2017 "Практический семинар: расчёт подоходного налога с населения (IIN) и обязательного взноса государственного социального страхования (VSAOI) с 01.01.2018 для заработной платы, договоров предприятий, авторских договоров и самозанятым лицам. Изменения в
Liepāja
30.11.2017 ‘’Формирование и изменение собственного капитала компании: анализ налогообложения с учетом норм реформы 2018 года’’
Rīgas centrs
30.11.2017 ‘’Praktisks seminārs IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem. Grozījumi Darba likumā.’’
Rīgas centrs
5.12.2017 ‘’2017.gada pārskata un citu finanšu pārskatu sagatavošanas aktualitātes’’
Liepāja
6.12.2017 ‘’2017.gada pārskata un citu finanšu pārskatu sagatavošanas aktualitātes’’
Ventspils
7.12.2017 ‘’2017. gada UIN deklarācijas aizpildīšana un UIN likuma aktualitātes. Vispārējais apskats par grozījumiem UIN likumā no 01.01.2018.’’
Valmiera
7.12.2017 "Практический семинар: расчёт подоходного налога с населения (IIN) и обязательного взноса государственного социального страхования (VSAOI) с 01.01.2018 для заработной платы, договоров предприятий, авторских договоров и самозанятым лицам. Изменения в
Rīgas centrs
7.12.2017 ‘’Gatavojamies Ziemassvētku un Jauna gada svinēšanas pasākumiem: reprezentācijas un ar saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu uzskaite un norakstīšanas kārtība 2017. un 2018. gadā. Kas mainās ar 1. janvāri?’’
Rīga