Grāmatvedības kursi bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati"GRĀMATVEDĪBAS KURSI bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati".
Ir sākusies pieteikšanās kursiem Rīgā, sākuma datums 19. maijs.

Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.

Kursos tiks mācītas grāmatvedības uzskaites pamattēmas:
1. Ievads grāmatvedības uzskaitē:
• grāmatvedības uzskaites priekšmets, pamatprasības un pamatprincipi;
• grāmatvedības informācijas lietotāji.
2. Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR:
• LR likums „Par grāmatvedību”;
• LR likums „Gada pārskatu likums un konsolidēto gada pārskatu likums”;
• LR MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” no 21.10.2003.
3. Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā:
• uzņēmuma bilance;
• uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns;
• divkāršā ieraksta princips; grāmatojumu sastādīšana.
4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
• nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi (uzskaite, vērtības norakstīšana finanšu uzskaitē)
• uzņēmuma pamatlīdzekļi (uzskaite, nolietojuma aprēķināšana finanšu uzskaitē)
5. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
• krājumu uzskaite.
• debitoru uzskaite (norēķini ar pircējiem, norēķini ar dibinātājiem un citi);
• naudas līdzekļu uzskaite (skaidrās naudas uzskaite, bezskaidrās naudas uzskaite)
6. Kreditoru uzskaite (norēķini ar piegādātājiem, norēķini par darba algu)
7. Ieņēmumi un izdevumi no saimnieciskās darbības (peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšana).
8. Nodokļu aprēķināšana (PVN, VSAOI, IIN).
9. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins).
10. UIN deklarācija.

Maksa par kursiem: 35.29 EUR/ nodarbība, 423.50 EUR/pilns kurss (t.sk. PVN)
Iespēja maksājumu dalīt vai izveidot individuālu maksājumu grafiku, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Nepalaid garām savu iespēju kļūt par bilancspējīgu grāmatvedi!

Vairāk informācija: http://www.eirovest.lv/kurss/kursi-riga-uznemuma-finansu-gramatvedibas-pamati-70-akad-st/
______________
SIA ''EiroVest''
Mob. +371 20231396
info@eirovest.lv
http://www.eirovest.lv

  • Kur: Rīgas centrs
  • Pilsēta: Rīga
  • Kad: 19.05.2017
  • Ieejas maksa: nav norādīta
  • Kontaktpersona: SIA EiroVest

Pasākumu pievienoja:

Pasākumi kārtojas pēc reitinga. Lai palielinātu pasākuma reitingu par 500 punktiem, sūti SMS ar tekstu:
KASNOT RE50 89848 uz numuru 1800 (maksa par SMS 0,49Ls)/ 0,70EU)R

Lai izceltu pasākumu treknrakstā, sūti SMS ar tekstu:
KASNOT TE 89848 uz numuru 1800 (maksa par SMS 0,49Ls / 0,70EUR)

 

Plānotie pasākumi

Datums   Nosaukums
2.08.2017 “Uzņēmuma reģistrēšana ārzemēs. Ko darīt ar uzņēmumu Latvijā?”
Valmiera
4.08.2017 “Uzņēmuma reģistrēšana ārzemēs. Ko darīt ar uzņēmumu Latvijā?”
Liepājas centrs
11.08.2017 «Международное налоговое планирование и офшоры: Кардинальные изменения. Конец банковской тайны в мире и в Латвии.»
Centrs
11.08.2017 Līgumu slēgšana un nodokļu piemērošana valdes locekļu ienākumam. 2017. gada jūlija grozījumi Komerclikumā.
Centrs
12.08.2017 „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem”
Centrs
17.08.2017 Personāllietvedības darba organizācija, darba tiesiskās attiecības – dažādu situāciju apskats
Rīgas centrs
25.08.2017 "Члены правления: их функции, ответственность, налоги с реальных и условных доходов в 2017 год"
Centrs
18.09.2017 Grāmatvedības kursi bez priekšzināšanām “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati ”
Centrs
6.10.2017 Kvalifikācijas celšanas kurss grāmatvežiem Rīgā
Rīgas Centrs
13.10.2017 „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem”
Rīgas centrs