Grāmatvedības kursi bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati"GRĀMATVEDĪBAS KURSI bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati".
Ir sākusies pieteikšanās kursiem Rīgā, sākuma datums 19. maijs.

Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.

Kursos tiks mācītas grāmatvedības uzskaites pamattēmas:
1. Ievads grāmatvedības uzskaitē:
• grāmatvedības uzskaites priekšmets, pamatprasības un pamatprincipi;
• grāmatvedības informācijas lietotāji.
2. Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR:
• LR likums „Par grāmatvedību”;
• LR likums „Gada pārskatu likums un konsolidēto gada pārskatu likums”;
• LR MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” no 21.10.2003.
3. Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā:
• uzņēmuma bilance;
• uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns;
• divkāršā ieraksta princips; grāmatojumu sastādīšana.
4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
• nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi (uzskaite, vērtības norakstīšana finanšu uzskaitē)
• uzņēmuma pamatlīdzekļi (uzskaite, nolietojuma aprēķināšana finanšu uzskaitē)
5. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
• krājumu uzskaite.
• debitoru uzskaite (norēķini ar pircējiem, norēķini ar dibinātājiem un citi);
• naudas līdzekļu uzskaite (skaidrās naudas uzskaite, bezskaidrās naudas uzskaite)
6. Kreditoru uzskaite (norēķini ar piegādātājiem, norēķini par darba algu)
7. Ieņēmumi un izdevumi no saimnieciskās darbības (peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšana).
8. Nodokļu aprēķināšana (PVN, VSAOI, IIN).
9. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins).
10. UIN deklarācija.

Maksa par kursiem: 35.29 EUR/ nodarbība, 423.50 EUR/pilns kurss (t.sk. PVN)
Iespēja maksājumu dalīt vai izveidot individuālu maksājumu grafiku, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Nepalaid garām savu iespēju kļūt par bilancspējīgu grāmatvedi!

Vairāk informācija: http://www.eirovest.lv/kurss/kursi-riga-uznemuma-finansu-gramatvedibas-pamati-70-akad-st/
______________
SIA ''EiroVest''
Mob. +371 20231396
info@eirovest.lv
http://www.eirovest.lv

  • Kur: Rīgas centrs
  • Pilsēta: Rīga
  • Kad: 19.05.2017
  • Ieejas maksa: nav norādīta
  • Kontaktpersona: SIA EiroVest

Pasākumu pievienoja:

Pasākumi kārtojas pēc reitinga. Lai palielinātu pasākuma reitingu par 500 punktiem, sūti SMS ar tekstu:
KASNOT RE50 89848 uz numuru 1800 (maksa par SMS 0,49Ls)/ 0,70EU)R

Lai izceltu pasākumu treknrakstā, sūti SMS ar tekstu:
KASNOT TE 89848 uz numuru 1800 (maksa par SMS 0,49Ls / 0,70EUR)

 

Plānotie pasākumi

Datums   Nosaukums
22.09.2017 Darba līguma grozīšana un darba devēja uzteikums –aktualitātes 2017.gada jūlija grozījumu Darba likumā aspektā
Liepāja
23.09.2017 Курсы для начинающих бухгалтеров „Основы финансовой бухгалтерии предприятия”
Центр Риги
27.09.2017 ‘’Jauninājumi nodokļu likumdošanā no 2018. gada, sakarā ar Nodokļu reformu’’
Rīgas centrs
29.09.2017 Международное налоговое планирование и офшоры: Кардинальные изменения. Конец банковской тайны в мире и в Латвии.
Rīgas centrs
2.10.2017 ‘’Jauninājumi nodokļu likumdošanā no 2018. gada, sakarā ar Nodokļu reformu’’
Valmiera
5.10.2017 ‘’Jauninājumi nodokļu likumdošanā no 2018. gada, sakarā ar Nodokļu reformu’’
Liepāja
6.10.2017 „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem”
Rīgas centrs
6.10.2017 Darba līguma grozīšana un darba devēja uzteikums –aktualitātes 2017.gada jūlija grozījumu Darba likumā aspektā
Rīgas centrs
6.10.2017 Grāmatvedības kārtošana 2017. gadā saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu
Rīgas centrs
7.10.2017 „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem”
Centrs
10.10.2017 ‘’Jauninājumi nodokļu likumdošanā no 2018. gada, sakarā ar Nodokļu reformu’’
Ventspils