Grāmatvedības kursi bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati"GRĀMATVEDĪBAS KURSI bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati".
Ir sākusies pieteikšanās kursiem Rīgā, sākuma datums 19. maijs.

Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.

Kursos tiks mācītas grāmatvedības uzskaites pamattēmas:
1. Ievads grāmatvedības uzskaitē:
• grāmatvedības uzskaites priekšmets, pamatprasības un pamatprincipi;
• grāmatvedības informācijas lietotāji.
2. Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR:
• LR likums „Par grāmatvedību”;
• LR likums „Gada pārskatu likums un konsolidēto gada pārskatu likums”;
• LR MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” no 21.10.2003.
3. Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā:
• uzņēmuma bilance;
• uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns;
• divkāršā ieraksta princips; grāmatojumu sastādīšana.
4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
• nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi (uzskaite, vērtības norakstīšana finanšu uzskaitē)
• uzņēmuma pamatlīdzekļi (uzskaite, nolietojuma aprēķināšana finanšu uzskaitē)
5. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
• krājumu uzskaite.
• debitoru uzskaite (norēķini ar pircējiem, norēķini ar dibinātājiem un citi);
• naudas līdzekļu uzskaite (skaidrās naudas uzskaite, bezskaidrās naudas uzskaite)
6. Kreditoru uzskaite (norēķini ar piegādātājiem, norēķini par darba algu)
7. Ieņēmumi un izdevumi no saimnieciskās darbības (peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšana).
8. Nodokļu aprēķināšana (PVN, VSAOI, IIN).
9. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins).
10. UIN deklarācija.

Maksa par kursiem: 35.29 EUR/ nodarbība, 423.50 EUR/pilns kurss (t.sk. PVN)
Iespēja maksājumu dalīt vai izveidot individuālu maksājumu grafiku, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Nepalaid garām savu iespēju kļūt par bilancspējīgu grāmatvedi!

Vairāk informācija: http://www.eirovest.lv/kurss/kursi-riga-uznemuma-finansu-gramatvedibas-pamati-70-akad-st/
______________
SIA ''EiroVest''
Mob. +371 20231396
info@eirovest.lv
http://www.eirovest.lv

  • Kur: Rīgas centrs
  • Pilsēta: Rīga
  • Kad: 19.05.2017
  • Ieejas maksa: nav norādīta
  • Kontaktpersona: SIA EiroVest

Pasākumu pievienoja:

Pasākumi kārtojas pēc reitinga. Lai palielinātu pasākuma reitingu par 500 punktiem, sūti SMS ar tekstu:
KASNOT RE50 89848 uz numuru 1800 (maksa par SMS 0,49Ls)/ 0,70EU)R

Lai izceltu pasākumu treknrakstā, sūti SMS ar tekstu:
KASNOT TE 89848 uz numuru 1800 (maksa par SMS 0,49Ls / 0,70EUR)

 

Plānotie pasākumi

Datums   Nosaukums
25.05.2017 “Darba algas un atvaļinājuma naudas aprēķins”
Rīgas centrs
25.05.2017 Латвийские налоги в сделках с нерезидентами. Удержание налогов с платежей нерезидентам. Частые ошибки.
Rīgas centrs
26.05.2017 Lietvedības kursi „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem”
Rīgas centrs
26.05.2017 Заключение договора (трудового, полномочий) и налогообложение доходов членов правления в 2017 году
Daugavpils
29.05.2017 “Darba algas un atvaļinājuma naudas aprēķins”
Liepāja
30.05.2017 “Darba algas un atvaļinājuma naudas aprēķins”
Ventspils
31.05.2017 “Darba algas un atvaļinājuma naudas aprēķins”
Jelgava
12.06.2017 “PVN aktualitātes un piemērošana, 2017. gada 20. aprīļa grozījumi likumā.”
Valmiera
13.06.2017 “PVN aktualitātes un piemērošana, 2017. gada 20. aprīļa grozījumi likumā.”
Rīgas centrs
14.06.2017 “PVN aktualitātes un piemērošana, 2017. gada 20. aprīļa grozījumi likumā.”
Liepāja
15.06.2017 “PVN aktualitātes un piemērošana, 2017. gada 20. aprīļa grozījumi likumā.”
Ventspils