OFORTA ĢILDE

Kontaktinformācija:

  • OFORTA ĢILDE
  • 11.novembra krastmala, 35, telpa50
  • Tālrunis: 28390077: +371 26618
  • ofo***@kasnotiek
  • http://---

Par mums

- ĻMS oforta darbnīcā katram interesentam tiek dota iespēja iepazīties un praktiski apgūt dažādās grafikas tehnikas bēz priekšzināšanām, sadarbojoties ar profesionāliem māksliniekiem.
- Iespējams realizēt savas oriģinālās idejas apsveikumu kartiņās un ielūgumos, cita veida formatos, izmantojot klasisko tehniku šarmu un pievilcību.
- apmeklēt meistarklases, projekta STIPRAIS ŪDENS ietvaros.

POJEKTS - meistarklases „STIPRAIS ŪDENS”

2001. gadā tika uzsākts ilglaicīgs Atvērto darbnīcu projekts, veicot izglītojošo darbu studentu, skolēnu un citu interesentu vidū.
Kā dzīvās komunicēšanas telpa starp mākslinieku un skatītāju, oforta darbnīca, kura pati kalpo kā grafikas radošās vides atpazīstamības simbols, šai laikā pārtop arī par darbu eksponēšanas vietu, paverot iespēju uzzināt ko vairāk par estampa tehniku specifiku, niansēm un īpatnībām. Šajās ikmēneša tikšanās reizēs tā arī ir iespēja ne vien pārrunāt aktuālus jautājumus, bet arī pārbaudīt savas spējas grafikas jomā ikvienam interesentam.
Projekta Stiprais Ūdens, kuru 2010.gadā atbalsta VKKF, ORIGO, LMS, MEZZOCORONA, ikmēneša pasākumi oforta darbnīcā radījuši lielu interesi gan skatītāju, gan pašu mākslinieku vidū. Tirdzniecības centrs ORIGO, sadarbībā ar ”Oforta ģildi", kura nodrošina ikmēneša ekspozīciju iekārtošanu, piedavā lielisku iespēju, ikvienam pilsētas garamgājejam , kā arī viesim, apstāties un ieskatīties projekta dalībnieku – ievērojamu grafiķu daiļradē.
”Your workshop generates some amazing artists. Congratulations, you've built a fantastic environment of sharing the talent in Riga.”
Ulvis Alberts,photographer USA
Akcents tiek likts uz dobspiedes tehniku - ofortu, kā vienu no skanīgākajām grafikas tehnikām. Aqua forte, kas tulkojumā no itāļu valodas nozīmē stiprais ūdens – slāpekļskābe HCO. Skābes iedarbības rezultāta arī tiek veidota idejas vizualizācija klišeja. Lai skatītājs pienākoši novērtētu mākslas darbu īstenotu šajā tehnikā, pētot un analizējot gala rezultātu uz papīra, redzot oriģinālo klišeju un estampa tapšanas procesu, var saņemt atbildes no paša autora.
Galvenie projekta mērķi un uzdevumi – ne tikai saudzēt materiāli tehnisko bāzi, kā savdabīgu objektu, bet radīt apstākļus, kuri veicinātu un nodrošinātu grafikas mākslas attīstībai labvēlīgus ceļus.

OFORTA ĢILDE
Šo mērķu un uzdevumu sasniegšanai, uzņemoties atbildību par darbnīcas funkcionēšanu, turpina pildīt neliela grupa profesionālo grafiķu (biedrība "Oforta ģilde“, nodibināta 2010. gada 1martā - vairāk info: www.msav.lv - apakšstruktūras).
”OFORTA ĢILDES” mērķis ir:
- sabiedriskā labuma darbība, kas veido kopīgu interešu koordinējošo radošās sadarbības sistēmu oforta tehnikā strādājošiem profesionāliem māksliniekiem, turpinot ši unikāla mākslas veida tradīcijas un radošo procesu nepārtrūkstamību,
- Latvijas grafikas mākslas integrēšanu ārvalstīs, jauniešu iesaistīšanu kultūras aktivitātēs, realizējot projektus, organizējot izstādes, mākslas salonus u.c. pasākumus, veidojot grafiķu apmācības sistēmu, organizējot seminārus un skolas - meistardarbnīcas topošajiem grafiķiem,
*palīdzēt un materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumos, piesaistot ši mākslas veida cienītājus un pielūdzējus.
Projekts zem nosaukuma ”STIPRAIS ŪDENS”, saglabā un tālāk attīsta Atvērto darbnīcu pamatideju, ”Oforta ģildei” realizējot izglītojošo meistarklašu programmu ”LMS eksperimentālajā oforta darbnīcā”, kura gala mērķis ir starptautiskā izcilu oforta meistaru izstāde.


MEISTERKLAŠU DARBĪBAS PLĀNS:

2011. gads


26., 27. februāris (12.00 - 17.00 ) - ( eksperimentālā oforta darbnīca )

Māris Subačs
Autora tehnoloģija skiču izstrādei darbu realizēšanai linogriezuma tehnikā. Meditatīvie zīmējumi ( baltais un melnais akrils)
Dalīšanās profesionālajā pieredzē, izmantojot augstspiedes specifikas paņemienus un principus


9, 10 aprilis (12.00 - 17.00 ) - ( eksperimentālā oforta darbnīca )

Andrejs Kalnačs
Tikšanās ar autoru. Vecās klišejas, jauni estampi.
Interesentiem tiek dota iespēja iepazīties ar mākslinieka daiļradi.
Oforta meistara estampa drukāšanas pieredze - metodes un paņemieni.
Darbu īstenošanas procesa aizkulises.


29,30aprilis (12.00 - 17.00) - ( eksperimentālā oforta darbnīca )

JEKATERINA GRJAZEVA – ”Vientuļais vienradzis”
Tikšanās ar autoru - estampa īstenošana ( drukāšanas process)
Interesentiem tiek dota iespēja iepazīties ar oforta specifiku,’
Akvatintas neansētām priekšrocībām krāsaino novilkumu sagatavošanas procesā.

MAIJS ******Muzeju nakts****** (19.00 – 24.00)
Eksperimentālā Oforta darbnīca. Sena tehnika, jauni cilvēki.
”OFORTA ĢILDES” biedru estampa novilkumu demonstrējumi.
Meistara penākumus veic Signe Štraus, Inita Ķuda un LKr akadēmijas studenti.

30,31maijs (14.00 - 17.00) – ( eksperimentālā oforta darbnīca )

Baiba Kālna – KOKA STĀSTS ( miniatūra) – jaunākie darbi.
interesentiem tiek dota iespēja praktiski apgūt un realizēt darbus kologrāfijas, monotīpijas, sausās adatas tehnikās

30,31 jūnijs (12.00 - 17.00) – ( eksperimentālā oforta darbnīca )
”Korekcija”-” OFORTA ĢILDES ” biedru estampa novilkumu demonstrējumi.
Signe ŠTRAUSS un Inita ĶUDA - meistarklase.
( interesentiem tiek dota iespēja praktiski apgūt un realizēt darbus kologrāfijas, monotīpijas, sausās adatas tehnikās MĀKSLAS DIENU ietvaros )
Meistara penākumus veic Signe Štraus un Inita Ķuda ( biedrības”Oforta ģilde” kandidati)

30,31 jūlijs (12.00 - 17.00) – ( eksperimentālā oforta darbnīca )

„ IELĀps ”
Meistarklasi vada ILGNESE AVOTIŅA.
Interesentiem tiek dota iepazīties ar grafikas specifiku un īpatnībām kā arī praktiski apgūt un realizēt darbus kologrāfijas, frotāžas, monotīpijas, sausās adatas tehnikās.


27,28 augusts (12.00 - 17.00) – ( eksperimentālā oforta darbnīca )
„ IELĀps -2 ”
Meistarklasi vada ILGNESE AVOTIŅA.
Interesentiem tiek dota iepazīties ar grafikas specifiku un īpatnībām kā arī praktiski apgūt un realizēt darbus kologrāfijas, frotāžas, monotīpijas, sausās adatas tehnikās.

24, 25 septembris (12.00 - 17.00) – ( eksperimentālā oforta darbnīca )

Valentīns Ozoliņš – Daba- mūžīgais iedvesmas AVOTS – jaunie darbi.
Pieredzes atspulgi cinka platēs.
Interesentiem tiek dota iespēja iepazīties ar mākslinieka daiļradi – grāmatu, preses izdevumu
ilustrācija estamps, akvarelis.
Tikšanās ar autoru.Estampa īstenošana,

29septembris (12.00 - 17.00) – ( eksperimentālā oforta darbnīca )

BAŅUTA ANCĀNE – ”Oforta pievilcība”.
Profesionālās un radošās pieredzes pamatstūrakmeņi.
Tikšanās ar autoru - estampa īstenošana . Vecās klišejas, estampi.
Interesentiem tiek dota iespēja iepazīties ar mākslinieces daiļradi.

30 septembris (12.00 - 17.00) – ( eksperimentālā oforta darbnīca )
TELPISKĀ STRUKTUALIZMA atkāsmes Vladislava Grišina radošajā darbībā (dobspiede)
Tikšanās ar autoru - estampa īstenošana ( drukāšanas process)
Interesentiem tiek dota iespēja iepazīties ar oforta specifiku,’
Akvatintas neansētām priekšrocībām krāsaino novilkumu sagatavošanas procesā.

30,31oktobris (12.00 - 17.00) – ( eksperimentālā oforta darbnīca )

VARIS KRAUKLIS – C3
Tikšanās ar autoru - estampa īstenošana .
Interesentiem tiek dota iespēja iepazīties ar oforta specifiku,’
akvatintas neansētām priekšrocībām.
Ieskats autora darbu , novilkumu sagatavošanas procesā ( drukāšanas process).

29, 30novembris (12.00 - 17.00) – ( eksperimentālā oforta darbnīca )

Neles Zirnītes meistarklase un starptautiskās grafikas kolekcijas ekspozīcija.
( darbu analīze –iespiedgrafikas daudzveidība, specifika un priekšrocības)

17,18 decembris (12.00 - 20.00) – ( eksperimentālā oforta darbnīca )

”Rīga Ziemassvētku noskaņās”
.Oforta Gildes biedru ( aŗī citu autoru) iespiedgrafikas ekspozīcija. Akcija – ziedojums darbnīcas funkcionēšanas uzlabošanai un attistīšanai)
interesentiem tiek dota iespēja iepazīties ar grafikas specifiku kā arī praktiski apgūt un realizēt darbus kologrāfijas, monotīpijas, sausās adatas tehnikās

2012. gads

30, 31. janvaris (12.00 - 17.00 ) - ( eksperimentālā oforta darbnīca )

*MARITA GRASE- MAIZĪTE – KATRAM SAVA LAIVA
Tikšanās ar autori - estampa īstenošana ( drukāšanas process)
Interesentiem tiek dota iespēja iepazīties ar oforta specifiku,’
Akvatintas neansētām priekšrocībām krāsaino novilkumu sagatavošanas procesā.


28., 29. februāris (12.00 - 17.00 ) - ( eksperimentālā oforta darbnīca )

Baiba Damberga - Parafrāze-2
Interesentiem tiek dota iespēja iepazīties ar mākslinieces daiļradi.
Tikšanās ar autori - estampa īstenošana ( drukāšanas process)
Interesentiem tiek dota iepazīties ar grafikas specifiku un īpatnībām kā arī praktiski apgūt un realizēt darbus kologrāfijas, frotāžas, monotīpijas, sausās adatas tehnikās
31., 31. marts (12.00 - 17.00 ) - ( eksperimentālā oforta darbnīca )

*Olafs Šāvelis – NEPARASTIE
Interesentiem tiek dota iespēja iepazīties ar mākslinieka daiļradi .
Tikšanās ar autoru..
Raksturīgais: forma – ”silueta paspārnē”.
Ieskats autora darbu , estampa īstenošanas,
.novilkumu sagatavošanas procesā ( drukāšanas proces autora izpildijumā),

*******

 

Plānotie pasākumi

Neviens pasākums netika atrasts!

Pasākumu arhīvs

Datums   Nosaukums
17.12.2013 Ieva Caruka "GRIEZUMI"
Latvijas Mākslinieku savienība, 11. Novembra krastmala 35, Oforta ģilde, pirmais stāvs
21.10.2012 "Ēkas"
Grafikas galerija "RĪGAS TĀLERS" Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) ēka, 11. novembra krastmala 35, Rīga
26.05.2012 Radoša darbnica
LMS ēka, 11.Novembra krastmala 35, 3 stavs
10.09.2011 BALTA NAKTS 2011 Makslinieku MajĀ
11.novembra krastmala 35.,50 - darnbnīca,
27.08.2011 IELĀPS 2
LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENIBA, 11.Novembra krastmala 35, telpa Nr. 50 (3 stavs)
30.07.2011 IELĀps
Latvijas Mākslinieku savienībā
30.05.2011 BAIBA KALNA - meistarklase
11.Novembra krastmala 35, 50 telpa
30.04.2011 JEKATERINA GRJAZEVA – ”VIENTUĻAIS VIENRADZIS”
11.novembra krastmala 35.,telpa 50 (3 stavs)
10.04.2011 Andrejs Kalnačs - meistarklase
11.Novembra krastmala, 35, 50 telpa, ( mākslas māja - 3stāvs
26.02.2011 Māris Subačs - meistarklase
11.novembra krastmala 35.,telpa 50 (3 stavs)
28.11.2010 Rīga Ziemassvētku noskaņās”
11.Novembra krastmala, 35., 3stavs